abstract-22122_640

Jak zagospodarować wody roztopowe?

Wielu właścicieli prywatnych posesji ma dylemat związany z tym, gdzie odprowadzać wody roztopowe oraz jak je zagospodarować. Wbrew pozorom jednak, sposobów na to jest wiele.

Czym są wody roztopowe?

Jeszcze do niedawna, zgodnie z przepisami, wody roztopowe były definiowane ściekami. Definiował to art. 2 pkt 8 ust. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dziś jednak wody roztopowe, podobnie jak i wody opadowe nie są już w ten sposób określane. Wszystko to za sprawą zmiany przepisów prawa, które obowiązują w Polsce od 1 stycznia 2018 roku.

Oznacza to zatem, że właściciele gruntów mogą odprowadzać takie wody na posesje obok, jednakże wcześniej muszą spełnić pewne obowiązki. Oprócz tego, woda ta nie może stanowić szkody dla gruntów sąsiednich.

Wody roztopowe to jednak takie, które powstają w wyniku między innymi topnienia śniegu.

Jak odprowadzać wody roztopowe?

Wody roztopowe powinny być odprowadzane do systemu kanalizacyjnego, który posiada dana działka oraz budynek. Oprócz tego, można je również odprowadzić między innymi na własny nieutwardzony teren, do zbiorników retencyjnych lub dołów chłonnych.

Jak zagospodarować wody roztopowe?

Wody roztopowe można zagospodarować na wiele sposobów. Najczęściej właściciele domów prywatnych i gruntów gromadzą je w specjalnych zbiornikach, a następnie używają do podlewania między innymi ogrodów, kwiatów i warzyw. Aby tego dokonać, wystarczy przy dachach zamontować rurę deszczową, która następnie będzie poprowadzona nad wlew zbiornika, do którego będzie finalnie trafiać woda roztopowa, powstała z roztopienia się śniegu zalegającego na wysokościach.

Innym sposobem jest przechowywanie wody w zbiornikach retencyjnych, czyli w tak zwanych oczkach wodnych lub w stawach stworzonych na prywatnych działkach.

Dobrym pomysłem jest także drenaż rozsączający, to jest zamontowanie perforowanej rury ułożonej w żwirze. Ma ona za zadanie magazynować duże ilości wody, na przykład w trakcie roztopów po obfitych opadach śniegu.