most

Ponad podziałami, ponad dolinami, ponad rzekami

most

Dla inżyniera nic nie jest proste. Może być co najwyżej odcinkowe, gdyż wszystko ma swój początek i koniec. I o ile inżynierowie nie słyną z poczucia humoru, o tyle z tworzenia niesamowitych budowli inżynierskich – mostów – owszem!

Przeprawa w formie konstrukcji budowlanej

Przeprawa oznacza, przemieszczenie określonych dóbr lub ludzi na drugą stronę przeszkody naturalnej. Most jest szczególnym rodzajem przeprawy, gdyż jego forma budowlana pozostawia wolną przestrzeń pod samą konstrukcją przeprawy. Wśród mostów możemy wyróżnić:
1. przepusty, prowadzone przez nasypy
2. mosty wodne wytyczone przez akweny lub zalewowe, prowadzone nad terenami zalewowymi
3. wiadukty, przeprawiające nad przeszkodami suchymi (ukształtowanie terenu, warunki drogowe)
4. estakady, umożliwiające pokonanie terenów zabudowanych „nad nimi”.

Przeznaczenie mostów

Pod względem rodzaju drogi, przeprawy mostowe możemy sklasyfikować jako samochodowe, kolejowe, wodne (sic! akwedukty), przemysłowe, piesze i rowerowe. Zwróćmy uwagę, iż poszczególne przeprawy muszą uwzględniać nie tylko masę całkowitą transportowanych dóbr lub jednostek, ale również punktową (nacisk pojedynczego koła pociągu) obciążenia mostu.

Charakterystyka i trwałość

Konkretny most powinniśmy móc z łatwością zidentyfikować jako stały albo ruchomy w technologii drewnianej, masywnej (np. żelbetowej), metalowej lub kompozytowej. Charakterystyka mostu jest oczywiście wynikiem jego przeznaczenia.

Konstrukcja i jej typy

Podstawowym elementem każdego mostu są filary, na których opierają się przęsła (skrajne podpory zwane są przyczółkami), W zależności od mocowań przęseł możemy wyróżnić most wolnopodparty, wspornikowy, podwieszony (wantowy), wiszący (płyty przęsła podwieszane są na cięgnach), obrotowy.

Trwałość konstrukcji

Budowa mostów jest dziełem geniuszu, a efekt końcowy jest w stanie przetrwać całe wieki, a nawet tysiąclecia! Most pieszy w greckim Arkadiko datowany jest na ponad trzy tysiące lat, a – co należy podkreślić – wciąż nadających się do użytki mostów sprzed początku naszej ery nie zliczymy nawet na palcach obu rąk!